Gegenwind im Reichswald

Kleve

 

Het ontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan wijst meer dan 180 hectare bos aan als concentratiegebied waar windindustrie mag komen. Hierdoor zal het Reichswald verworden van het weidse aaneengesloten, ecologisch hoogwaardig natuurgebied dat het nu is, tot een industrieel gebied. Nu nog het grootste aaneengesloten bosgebied in het noordwesten van Noordrijn-Westfalen!

Tot 31 augustus 2015 liep de inspraakronde voor het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan (Flächennutzungsplan). De stukken zijn digitaal in te zien (in het Duits) op de site van de Stad Kleve. Nadat de Kleefse politiek zich nagenoeg unaniem uitsprak tegen windturbines in het Reichswald, lijkt het onwaarschijnlijk dat Kleve zal besluiten om een concentratiezonde in het bos aan te wijzen. Zekerheid is er echter pas zodra er een nieuw bestemmingsplan in werking treedt, dat een andere locatie aanwijst als concentratiezone.

Naar het ontwerp bestemmingsplan (Duitstalig) op de website van de Stad Kleve.

 

"Alternative Energiegewinnung ist Unsinn, wenn sie genau das zerstört, das man durch sie erhalten will: Die Natur"

"Alternatieve energiewinning is zinloos wanneer het juist dát vernietigt wat het wil beschermen: de natuur"

Reinhold Messner