Gegenwind im Reichswald

Alternatieven

Zoals gezegd zijn we voorstander van duurzame energie. Meer dan bij ongebreidelde verspreiding van turbines zijn zowel de economie als de natuur gebaat bij het verbeteren van de nog zeer beperkte opslag- en transportmogelijkheden, het verminderen van de afhankelijkheid van (kolen- en gasgestookte!) back-up centrales en het verder decentraliseren van de energievoorziening (smart grid).

Geschiktere locaties voor windenergie, anders dan in natuurgebieden of vlak bij woongebieden, zijn volgens ons:

  • Industriegebieden en kantoorparken
  • Intensieve landbouwgronden
  • Vuilstortplaatsen
  • Langs snelwegen

Daarnaast zijn er naast windkracht ook andere geschikte technieken in ontwikkeling. Zonne-energie heeft zich de laatste decennia bijzonder sterk ontwikkeld, zowel qua rendement als kostprijs. Andere vormen, hoewel nog sterk in ontwikkeling, zijn bijvoorbeeld aardwarmte, getijdestroom en brandstofcellen (stroom uit waterstof). 

Overigens zou er snel een einde moeten komen aan de handel in emissienormen. Het is absurd dat elke afname van de CO2-uitstoot wordt tenietgedaan doordat elders meer kolen en gascentrales ontstaan. Dit frustreert de ontwikkeling van werkelijk duurzame oplossingen.

Zolang er alternatieven zijn kan het Reichswald voor mens en dier behouden blijven. 

Blik over het Reichswald ter hoogte van Grafwegen, kijkend van west naar oost.